خرید فایل( تحقیق آلاینده های جو زمین)

سلام گل همیشه بهار
کاربر گرامی فایل شما با عنوان تحقیق آلاینده های جو زمین آماده گردید. پس از خرید آنلاین قابل دانلود می باشد

مواد زایدی که در یک جامعه غیر صنعتی دور ریخته می شود نه تنها آلوده کننده به حساب نمی آیند بلکه این مواد در اصل بخشی از چرخه عناصر در طبیعت است اما در جوامع صنعتی، توسعه فرایندهای انرژی، بیش از نیاز شخصی افراد آن جامعه بوده و به دو صورت بر جو زمین تأثیر می گذارد یکی تغییر در ترکیب گازهای جو؛ و دیگری تغییردمای جو

ادامه مطلب